PostHeaderIcon Hoitomuodot

PostHeaderIcon Perinteinen kiinalainen lääketiede, akupunktio

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen vaikutukset perustuvat käsitykseen ihmisestä kokonaisuutena. Perintö-, ympäristötekijät sekä ajatukset ja tunteet vaikuttavat siihen, miten voimme ja miten sairastamme. Keho on älykäs kokonaisuus, josta myös löytyy parantava kapasiteetti. Tämä kapasiteetti otetaan käyttöön toimittaessa tietoisesti alueilla, jotka stimuloivat paranemista niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla. Menetelminä käytetään akupunktiota, moksausta, hierontaa, korva-akupunktuuria ja kuivakuppausta.

Akupunktio: akupisteiden käsittelyä ohuilla akupunktioneuloilla.
Moksaus: akupisteiden lämmittämistä "sikaripuikolla."
Hieronta: tarvittaessa neulojen ja moksan lisäksi tehtävää pisteiden tai meridiaanien käsittelyä. Kts. Energeettinen hieronta, myös erillisenä hoitomuotona
Korva-akupunktuuri: Korvan akupisteiden käsittelyä neuloilla, siemenillä tai magneeteilla
Kuivakuppaus: Alipaineen ja lasisten kuppauskuppien avulla poistetaan selästä ja hartioista kipu- ja jännitystiloja


Esimerkkejä: sydän- ja verisuonisairaudet, autoimmuunusairaudet, migreenit, vatsavaivat, stressi, kuukautishäiriöt, verenpaineet, vaihdevuosivaivat,flunssat, erilaiset särkytilat, iskiakset, venähdykset, päänsäryt ja unihäiriöt  on mahdollista hoitaa kiinalaisen lääketieteen avulla. Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt yli 400 sairautta, joita voidaan hoitaa tutkimusten perusteella kiinalaisen lääketieteen avulla. Perinteen näkökulmasta tämä tuhansia vuosia vanha lääketiede tarjoaa apua ja helpotusta myös nykypäivän ihmiselle, lähes kaikissa parantavaa muutosta vaativissa tiloissa.

Jos koet neulakammoa tai hoidettava on lapsi tai nuori, vaivaasi voidaan hoitaa Energeettisellä hieronnalla.

Hoitoa otetaan sarjana vähintään 1x viikossa. Hoitojakson pituus riippuu sairauden tai vaivan kestosta ja vakavuudesta.

 

PostHeaderIcon Hieronta

Ns. Klassinen hieronta perustuu eri tekniikoilla lihaksiin tehtävään hierontaan. Tarkoituksena on rentouttaa lihaksia ja poistaa aineenvaihdunnallisia tukkeumia. Aineenvaihdunnalliset tukkeumat syntyvät yleensä staattisista virheasennoista ja ovat monesti työperäisiä. Myös urheilun jälkeiset rasitustilat helpottuvat hieronnalla.

Lihasten kulkusuunnat, lähtö- ja kiinnityskohdat ovat tärkeitä tietää, jotta kyetään kohdistamaan hieronta oikein. Myös erilaisilla venytyksillä on tärkeä osuus lihashuollossa. Klassiseen hierontaan kuuluvien otteiden (sively, hankaus, puristelu, ravistelu, taputukset, venytykset) lisäksi käytän tarvittaessa akupiste- ja lihaskalvopisteiden painantaa.

Hieronta kannattaa ottaa tilanteesta riippuen 3-10 kerran sarjana, jotta saavutetaan paras hyöty. Hieronta laukaisee mukavasti lihasten kipu-, jännitys- ja jäykkyystiloja sekä rentouttaa!

 

PostHeaderIcon Energeettinen hieronta


Kiinalaisen Lääketieteen hierontamuoto, joka pohjautuu näkemykseen ihmisestä henkis-fyysisenä olentona taivaan ja maan välissä. Meissä virtaa peruselementtinä QI (elämänenergia, henkäys) eri muodoissaan,ja hieronnan tarkoituksena on edesauttaa tämän virtausta. Hieronta on siis hierontaa, ei energiakenttien hoitoa, mutta jos lihashieronnassa käsittelyn alla ovat lihakset, niin tässä työstettävä alue on qi.

Tämä hierontatyyli on ns. Bahan Sheng-suuntauksen mukainen, ja suomessa vielä kovin harvinainen.

Energeettinen hieronta sopii erinomaisesti myös lapsille, nuorille ja vanhuksille, ja on tehokas hyvin monissa sairaustiloissa ja erilaisissa vaivoissa (kuten akupunktio, tässä vain hoitajan kädet ovat parantava väline). Kuten akupunktiota, myös hierontaa on tarpeen ottaa sarja vaikutuksien saamiseksi.

 

PostHeaderIcon Vitaalishiatsu

Vitaalishiatsu tulee japanin kielen sanoista vitaali = elinvoimainen, shi =peukalo, atsu= painallus.
Vitaalishiatsu on ihmisen fyysisen ja henkisen puolen huomioon ottava kokonaisvaltainen hoitomenetelmä joka perustuu kiinalaiseen lääketieteeseen. Akupisteitä painelemalla, meridiaaneja käsittelemällä sekä sisäelinten heijastealueita hieromalla, rentouttamalla ja venyttämällä laukaistaan jännityksiä kehosta sekä parannetaan ja ylläpidetään terveyttä.

Meridiaanit: kehossa kulkevat sisäelinten energiankulkuväylät.
Akupisteet: pääsääntöisesti meridiaaneilla sijaitsevat kohdat, joilla on tiettyjä ominaisuuksia.
Sisäelinten heijastealueet: tietty kehon alue joka kertoo myös jonkin sisäelimen (esim. maksa) tilasta (kuten jalkapohja vyöhyketerapiassa).


Vitaalishiatsu on tarkoitettu erityisesti stressaantuneille ihmisille, jotka tuntevat olevansa jollakin lailla "tukossa" ja ehkä oireilevatkin jo epämääräisillä fyysisillä vaivoilla. Hoito tehdään lattialla futon-patjalla. Asiakas on pukeutunut kiristämättömään, joustavaan asuun.

Hoitomuoto on erittäin rentouttava ja usein asiakas nukahtaa käsittelyn aikana.